Anotace přednášek a besed

Svědectví manželů Vasiľových

Manželé Vasiľovi nás nechají nahlédnout do začátků jejich vztahu. Ve svém svědectví se vrátí do období chození, na počátek manželství a k úskalím, která se objevila. Setkáme se s tématy neplodnosti, adopce nebo umělého oplodnění.

P. Robert Bergman: Jak prožívat víru během liturgického roku? Kurs přežití v těžkých podmínkách, aneb jak nezemřít mezi akcemi?

Při setkání se zamyslíme nad tím, jak je krásné prožívání duchovního života na akcích, a jak je užitečné prožívání duchovního života mezi akcemi. Zamyslíme se nad vztahem k Bohu, nabíjením baterek, cílem akcí a tvrdou lidskou i nelidskou (Boží) prací. Zkusíme pojmenovat a demaskovat překážky a pomůcky duchovního života všednodenního prožívání víry a říct si některé praktické vychytávky a fígle.

Jan Zajíček: Jak žít vztahy?

Každý z nás touží po kvalitním vztahu. Očekává přijetí, pochopení, sdílení radosti i bolesti. Život však nepřináší jen pěkné chvíle. Na mnohé se dá připravit, mnohému předejít, mnohé je nutné jen přežít. V současné době není jednoduché vybudovat a udržet trvalý vztah. O svých zkušenostech z manželského poradenství a mediací se s vámi podělí Jan Zajíček.

Patrick Diviš: Jak se vyznat ve světě médií?

Žijeme ve světě, ve kterém mediální realita překrývá skutečný průběh událostí. Slyšíme mnoho informací, názorů a komentářů od lidí, o jejichž pravých zájmech a důvěryhodnosti víme jen velmi málo. Sociální sítě vstupují stále dravěji do mediální krajiny a přinášejí další zdroje, ale také více zmatku. Je možné se v tak různorodé mediální situaci orientovat? Jak rozpoznat, komu věřit a komu ne? Jakou strategii při výběru informačních zdrojů volit? A jak z pestré nabídky médií vytěžit mnohem více informací, než jaké vám poskytnou české sdělovací prostředky?

P. Mirek Herold SJ: Mladý moderní křesťan - jak vypadá?

Být křesťanem v současné společnosti České republiky není jednoduché snad pro žádnou generaci.  Mladý křesťan, zdá se, vnímá konfrontaci se "světem" se zvýšenou citlivostí. Rozsáhlé možnosti komunikace, překotná informovanost, široké možnosti osobního rozvoje, pestrost nabídek všeho druhu a ze všech stran, to je projev současné doby. Jak za těchto okolností nabýt přesvědčení, že víra je drahocenný poklad, na němž lze postavit život? Že poskytuje životní orientaci, dává zahlédnout odkud a kam se ubíráme, poskytuje vnitřní pokoj, bezpečí, jistotu, žene kořeny osobnosti do netušených hloubek a prospívá k jejímu rozvoji, růstu, zrání? Co může napomoci mladému křesťanovi dospět ke skutečně vyzrálému křesťanskému světonázoru, očištěnému od naivity a iluzí, nesenému nadějí? Jak neulpět na vlastním písečku a dojít k velkorysosti srdce, k plodnosti lásky, ke křesťanské činorodosti?

O tom všem budeme mít možnost si promluvit, sdílet názory a zkušenosti, vzájemně se inspirovat. Jistě se nám podaří  od obecného přecházet ke konkrétnímu, od pouhé teorie k praxi. Jedno bez druhého, co se týče života, vlastně ani není možné,  chceme-li stát nohama na zemi a pohled mít upřený k nebi.

Novokněží z Moravy: Povolání ke kněžství - rozhodnutí k nejistotě nebo jistota z rozhodnutí?

Co vede muže dnešního světa k vydání se na cestu, která je pro moderního člověka nezvyklá? Má vůbec v dnešní době kněžské povolání ještě smysl? Je skutečně důvodem malého počtu kněžských povolání celibát, tedy absence rodiny a sexuálního života? Pohled na kněžství očima začínajících kněží. Nebude chybět svědectví o zásadních okamžicích jejich života, které nakonec vedly k rozhodnutí se pro tento životní směr. Řeč bude také o tom, že kněžství, není jen úřadem, ale je (a má být) především službou.

 

P. Josef Stuchlý SJ: Naše budoucnost v tomto státě

Jaká má být role mladých křesťanů v naší společnosti? Co s našimi hřivnami – jak je poznáme a máme používat? Máme se aktivně zapojovat do veřejného života – do politiky, protestů a petic? Kde začíná a kam až sahá naše odpovědnost za zemi, ve které žijeme? Je správné prostředí utvářet podle svých hodnot nebo nechat ostatní, ať ho utváří pro nás? Jaké jsou možnosti a způsoby zapojení, vhodně pro křesťana? Přesně těmito otázkami se bude ve své přednášce otec Stuchlý zabývat.

Vojtěch Šmajer: Křesťan a peníze

„Co je císařovo, dejte císaři!“ Jsou peníze něčím, čeho se máme bát nebo přijímat jako nutné zlo? Je vlastnictví a majetek pozitivní, negativní nebo neutrální? Co o penězích a obchodu říká Bible a jak tyto zásady praktikovat v každodenním životě? Tyto otázky – včetně té, kolik peněz dávat v neděli do sbírek – bude možnost diskutovat s přednášejícím Vojtou Šmajerem.