Duchovní program

Na Absolventském Velehradě se můžete těšit i na duchovní program: mše svaté, adorace, modlitbu chval i ztišení...