Anotace přednášek a workshopů

Jan Špilar: Recept na dobré manželství (aneb jak si udržet vztah)

Najít si dobrého partnera je věc těžká, ale udržet si dobré a šťastné manželství je věc přímo nelehká. Proč po několika letech manželství lidé, kteří se původně milovali a respektovali, postupně ztrácejí jeden vůči druhému lásku a úctu? Zamyslíme se nad mnohými tématy, především jak docílit, aby nám nezevšedněl náhled na partnera, jak si zachovat zdravé hranice jeden vůči druhému, jak pracovat sám se sebou, tedy zda vůbec je ještě nějaký prostor v manželství pro mé osobní touhy a sny, jak prožívat společně víru, dále jak se dobrat k dobré sexualitě a jak ustát krize manželství. Prostě jak si udržet dobré manželství...

P. Karel Satoria: Síla modlitby

Modlitba je silná svou autentičností, mírou zakořenění ve svém základu, kterým je „pozornost tomu, co se dává“. Modlitbou lze být  "přitom", když se daruje Život. Jejím úskalím je minimalismus, virus, který způsobí, že od modlitby a modlitbou žádám méně, než mi chce a může dát.
 

P. Miloš Szabo: Zpověď? Ano či ne!

Před svátosti smíření člověk samozřejmě bojuje s určitými zábranami a obavami. Překonat je, to je první krok k vnitřnímu uzdravení. Proč je smíření tak důležité v životě člověka? Co je smíření a jak ho dosáhnout? Na této přednášce se dozvíte i mnoho dalších odpovědí na otázky dotýkající se tématu historie, významu a praktických dopadů svátosti smíření.
 

P. Vojtěch Kodet: Přežít, nebo prožít mši svatou

Slavení eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Člověk, který byl ve víře vychován, tuto svátost zná a prostě s ní nějak žije a ani to moc neřeší. Ale víme o eucharistii a mši svaté skutečně vše, co máme vědět a prožíváme ji tak, jak skutečně máme? V rámci této přednášky se společně ponoříme do tajemství slavení eucharisti, o co vlastně jde při této svátosti, jakou to má souvislost s mým každodenním životem a jak mohu čerpat sílu, lásku a víru z této svátosti pro můj život.
 

P. Radek Tichý: Breviář - žij naplno liturgický rok

V každodenním shonu člověk velmi rychle zapomene na modlitbu a velmi rychle se ztratí, v které fázi liturgického roku je. Jak neopomenout žádné svátky, jak začlenit každodenní modlitbu, prostě jak prožít liturgický rok naplno pomocí breviáře se dozvíme právě na této přednášce. Protože Kristus přikázal: „Je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lk 18,1).

 

P. Miloš Szabo: Jak se nejlépe nachystat na zpověď

Příprava na zpověď je někdy dost komplikovaná, nevíme, kde začít, jak nahlížet na desatero, abychom neopomněli žádný hřích, po jakém zpovědním zrcadle sáhnout. A když už se na zpověď připravíme, nevíme, jak ve zpovědnici dané hříchy pojmenovat. Přednáška nejen o tom, jak se od dětské zpovědi přesunout ke zralému hluboce prožitému smíření.

Jan Grolich: Občanská a politická angažovanost, aneb proměň své okolí!

Občas jsme naštvaní při pohledu na naše okolí, že v našem městě, obci nejsou popelnice na tříděný odpad, rozpadá se sokolovna, je nepořádek v ulicích, není dostatek kultury a společenského vyžití, není dostatek míst pro naše děti ve školkách. Ale kdo za to může - naše okolí, nebo my? Svědectví o tom, jak my sami můžeme svojí angažovaností přetvořit prostředí, ve kterém žijeme k obrazu svému.

Jan Špilar: Jak budovat vztahy a neničit je (přítelské, manželské, profesní)

Člověk v každodenním poklusu se potýká s různými bolestmi ve vztazích – ukřivdí vám váš šéf, přátelé vám nepomohou ve chvíli, kdy nejvíce potřebujete, rodiče na vás mají vysoké nároky, manžel/ka vám něco vyčte, vaše děti vás zklamou a hlavně vy sami sebe nějak zklamete. Přednáška o tom, jak překonat úskalí ve vztazích, jak odpustit ostatním i sami sobě, jak nemít přehnané očekávání od sebe sama a od druhých, a jak objevovat krásy vztahů a nelpět na hloupostech.

P. Radek Tichý: Reforma liturgie na II. vatikánském koncilu - zlom nebo kontinuita?

Jak se změnila liturgie církve v rámci II. Vatikánského koncilu? Proč došlo k daným změnám? A jak dané změny ovlivnily vývoj naší církve. Prozkoumat, proč a jak se bohoslužba, svátosti a modlitba vyvíjely, nám může pomoci, abychom lépe rozuměli jejich nynější podobě a při liturgii se lépe dokázali setkat s naším Pánem. 
 

Jitka Krausová: Žité bludy, aneb tlaky naší doby

Každá společnost má svou žitou filosofii, která ovlivňuje každého jejího člena.Tak vznikají "žité bludy" o tom, co je normální, správné a co je špatné v životě jako blud štěstí,easy,instant a další.  Jejich poznání patří i k sebepoznávání a pomáhá k tomu, abychom podle nich nevědomě nežili.
 

P. Josef Stuchlý: Politik a křesťan - slova, která se vylučují, či potvrzují?

Politika je pejorativně vnímána jako něco zkorumpovaného, nečistého a prospěchářského, povýšeneckého. Tedy něco, čemu by se zřejmě měl křesťan vyhnout velikým obloukem. Ale je tomu skutečně tak? Neměl by naopak věřící člověk usilovat o to, aby dosáhl na nejvyšší možnou pozici a ze své funkce zajistil slušné prostředí pro své podřízené? Co o politice a moci říká Bible a jak tyto zásady praktikovat v každodenním životě, se dozvíme na přednášce otce Josefa Stuchlého.

Sr. Veronika  Barátová: Ženská spiritualita

Ženy se svou schopností empatie, vcítění, jsou ve společnosti nositelkami a tvůrkyněmi vztahů. Ženský přístup akcentuje spíš vztahovost, odpověď, reakci, porozumění, sdílení. Projevují se tyto rysy ženskosti v prožívání modlitby a bohoslužby - a jak?

Milan Novotný: Mužská spiritualita

Poslední dobou se v oblasti duchovního života stále častěji setkáváme s pojmem mužská spiritualita. U mnohých vzbuzuje otázky a rozpaky. Proč se zaměřovat na spiritualitu specificky mužskou? Přestože o spiritualitě hovoříme převážně v jednotném čísle, nemůžeme si nevšimnout různých spirituálních proudů. Jejich kontext a reálné zkušenosti jsou různé, a tak je možno mluvit o mnoha spiritualitách, mezi něž, jak se pokusíme ukázat, můžeme řadit i spiritualitu zaměřenou na muže.

Jitka Krausová: "Nejsem přece žádný svaty" aneb cesta obyčejné svatosti v naší době

Podstata svatosti je stále stejná. Mění se ale představy o ní, její formy a projevy podle doby a životních stavů. Jaká je cesta svatosti pro „obyčejného křesťana“ laika dnešní doby? Je možná v manželství, rodině, v podnikání, politice, v právech, atd.? –A co já?

Martin Navláčil: Křesťan a byznys

Když se křesťan pustí do podnikání, co to pro něj znamená? Potýká se s nějakými dilematy, projeví se něco jako boj mezi byznys světem a křesťanskou morálkou? A jaké křesťanské zbraně vlastně v rámci podnikání může využít? O tom všem budeme besedovat se spolumajitelem rodinné stavební firmy Martinem Navláčilem.

Jana Homolková: Knižní klub

Používáte knížky i jinak než jako těžítko, neustále si říkáte, že byste měli konečně přečíst i něco jiného než zeď na FB, nebo už máte doživotní členství v Karmelitánském nakladatelství? Právě pro vás je určen knižní klub se zaměřením na křesťanskou literaturu, kde se dozvíte o zajímavých knižních titulech, ale také budete mít prostor naverbovat nové fanoušky pro vaši nejoblíbenější křesťanskou literaturu. Nečekejte monolog, ale příjemné posezení v atmosféře plné slov:)

Sr. Lucia Kopasová: Biblické tance a modlitba gesty

Biblický tanec je modlitba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa, nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí celé naše tělo. Biblický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží.

Biblické tance a modlitba gesty                                                sr. Veronika Barátová a sr. Lucie Kopasová
Biblický tanec je modlitba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa, nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí celé naše tělo. Biblický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží.
Chybující otec, ztracený syn - aneb jak být správným rodičem                            jáhen Milan Novotný
Výchova je grunt, aneb co člověk naučí mladou generaci, to také sklidí. Přednáška o tom, jak své děti formovat a nevychovat z nich ani podpantofláky, ani machry. Jak jim předat své životní moudra a zkušenosti, ale zároveň jim dát prostor, aby objevovali a poznávali sami sebe. Prostě přednáška o tom, jak být dobrým rodičem.Biblické tance a modlitba gestyBiblické tance a modlitba gestyBiblický tanec je modlitba celým tělem, nemodlí se jen naše ústa, nemodlí se jen naše mysl, ale gestem nohou, rukou a hlavy se modlí celé naše tělo. Biblický tanec je radostným vyjádřením přítomnosti Boží

Milan Novotný: Chybující otec, ztracený syn - aneb jak být správným rodičem?

Výchova je grunt, aneb co člověk naučí mladou generaci, to také sklidí. Přednáška o tom, jak své děti formovat a nevychovat z nich ani podpantofláky, ani machry. Jak jim předat svá životní moudra a zkušenosti, ale zároveň jim dát prostor, aby objevovaly a poznávaly samy sebe. Prostě přednáška o tom, jak být dobrým rodičem.

Peter Zavacký: Je podnikání pro mě?

Podnikání se dostává v posledních letech do popředí. Stále více mladých lidí přestává bavit práce v klasické společnosti či korporátu a místo toho začíná uvažovat nad prací, která by je naplňovala, dávala jim smysl a současně také uživila. Je ale podnikání opravdu pro každého? Jaké jsou jeho výhody a jaké nevýhody? Jaké jsou nejčastější mýty, které se spojují s podnikáním? Jaké jsou kritické faktory pro zahájení podnikání a jeho rozvoj? Na tyto otázky se pokusí odpovědět Peter Zavacký, který začal podnikat ve 20 letech při studiu na dvou vysokých školách.

Pavel a Pavla Wilhelmovi: 300 dní na cestě světem

Když si řeknete, že jistoty nejsou vůbec tak jisté, jak se zdají a že už mladší nebudete. Dáte výpověď, sbalíte svůj život do krabic a dvou krosen a vyrazíte. Možná kolem světa, každopádně do světa. Na místa, kde nikomu nerozumíte a nikdo nerozumí ani angličtině, kde muži nosí sukně, za láhev rumu dáte méně než za oběd anebo benzin stojí přes 120 korun za litr. Kde kopec za vesnicí den co den majestátně chrlí oblaka kouře, na svazích všude okolo se pěstuje v terasách rýže, kde lidé nikam nespěchají a jsou vděční za maličkosti. Nejtěžší na celé cestě je rozhodnutí vyrazit. Pak už je to jízda! Přijďte a projeďte s námi 10 zemí během 10 měsíců v necelých 100 minutách. Zapomeňte na chvíli na každodenní starosti naší civilizace, protože na cestě, to je trochu jiný život!