Medailonky hostů

P. Karel Satoria

Karel Satoria je římskokatolický kněz, deset let strávil ve francouzském trapistickém klášteře Sept Fons. Spolu s Markem Váchou napsal knihu Život je sacra zajímavej. V roce 2015 vyšla další publikace Karla Satorii Povoláním člověk.

P. Miloš Szabo

Miloš Szabo je římskokatolickým knězem. Tajně vstoupil do Misijní společnosti sv. Vincence, v níž toužil pracovat na zahraničních misiích. Je členem týmu Posttraumatické intervenční péče pro Policii ČR na území hlavního města Prahy. Mezi jeho díla patří Zpověď? Ne!..., Deset slov, Manželství, to je také slib.

Jan Špilar

Jan Špilar je zakladatelem a majitelem kadeřnického salonu Střihoruký Edward, trvalým jáhnem a vyšetřujícím soudcem Diecézního soudu v Brně. Pravidelně vede předmanželské přípravy pro snoubence v kostele u sv. Michala v Brně. Ustavičně se také věnuje přednáškové činnosti, dotýkající se především témat manželství, rodičovství, sexualita.

P. Vojtěch Kodet

Cyril Vojtěch Kodet O.Carm. je český římskokatolický kněz, teolog, generální delegát Karmelitánského řádu v České republice. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Je také autorem mnoha titulů duchovní literatury (Milosrdenství, Přežít, nebo prožít mši svatou, Hledám tvou tvář, atd.)

P. Radek Tichý

Radek Tichý je kněz pražské arcidiecéze. V Římě pracoval jako pomocný ceremoniář papeže Benedikta XVI. a papeže Františka. Nyní je administrátorem farnosti na pražském sídlišti a učí liturgiku na KTF UK. Knížky: Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu (Krystal 2013) a Oremus. Komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie (Krystal 2016). Spravuje webový protál Liturgie.cz.
 

Jan Grolich

Jan Grolich je starostou Velatic. Vystudoval Právnickou fakultu na MUNI. Je také známým bavičem, působí ve stand-up comedy a dokonce má svoji improvizační skupinu, se kterou pravidelně vystupuje v Brně.

P. Jan Regner

Jan Regner SJ je českým jezuitou. Od srpna 2000 do září 2001 působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu. V letech 2001-2005 studoval teologii na římské Gregoriánské univerzitě. Od srpna 2016 do února 2017 na Srí Lance absolvoval třetí probaci (závěrečnou část řeholní formace). Dlouhodobě se zabývá spiritualitou a často vede kurzy duchovních cvičení a meditací. Od dubna 2010 působí opět v Praze při kostele sv. Ignáce a v akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora.

Jitka Krausová

Jitka Krausová je vystudovanou lékařkou, psychiatričkou, má letité zkušenosti ze zdravotnictví, kde působila na psychiatrii, ale teď již radu let pracuje v poradenství. V současnosti vede Pastorálně-terapeutickou poradnu při arcibiskupství olomouckém, kde sama pracuje jako pastorální terapeutka. Žije jako zasvěcená panna olomoucké diecéze, tedy byla od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěcena Bohu, mysticky se zasnoubila Kristu a oddala se službě církve.

P. Josef Stuchlý

Josef Stuchlý je  římskokatolický kněz, provinciál České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V letech 1993-1996 studoval filosofii v Krakově. V Dublinu a Londýně vystudoval v letech 1997-2002 teologii. V následujících letech 2002-2004 absolvoval studium psychologie v Bostonu. Po návratu do České republiky se stal představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně a v současné době pokračuje v postgraduálním studiu psychologie. 3. února 2013 se stal novým představeným České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Veronika Barátová

Sr. Veronika Barátová pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT ve Zlíně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, zakládala dům Komunity v Dolanech u Olomouce a pak v Liptovskom Mikuláši na Slovensku, kde působí momentálně jako představená. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života. 

 

Lucia Kopasová

Sestra Lucia Kopasová pochází ze Slovenska. Po studiu psychologie vstoupila v roce 1996 do Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce, kde momentálně působí. V rámci apoštolátu Komunity animuje obnovy pro ženy s biblickými tanci.

Milan Novotný

Milan Novotný je vojenským kaplanem. Vystudoval humanitní vědy zaměřené na pedagogiku a psychologii, promoval v roce 1999, po té absolvoval ucelený výcvik Rogersovské psychterapie a supervizní výcvik. Od roku 2000 pracoval jako psycholog ve věznici v Pardubicích. Od roku 2005 vyučoval psychologii na Univerzitě Pardubice. Od roku 2000 je ženatý a má tři děti. V roce 2014 přijal jáhenské svěcení.