Pro koho je Absolventský Velehrad určen

Myšlenka Absolventského Velehradu pochází od absolventů vysokých škol, kteří se za studií realizovali ve Vysokoškolském katolickém hnutí, připravovali Studentské Velehrady a byli nebo stále jsou dobrovolníky ve studentských a akademických farnostech po celé republice.

Během uplynulých 20 let prošlo tímto prostředím již několik set lidí aktivních nejen v církvi, ale i ve veřejném životě. Chtěli bychom jim dát prostor pro setkání a sdílení na místě, ke kterému mají vysokoškoláci, absolventi a obecně věřící v ČR vztah.

Setkání by mohlo být přínosné i pro studenty závěrečných ročníků VŠ, kteří již brzy přejdou do profesního života a témata AV17 pro ně budou aktuální.

A samozřejmě zveme mladé rodiny s dětmi. V případě zájmu zajistíme pro vaše ratolesti po dobu přednášek hlídání, abyste si mohli v klidu užít a poslechnout téma, které vás zajímá.

Věkové rozpětí účastníků bude přibližně od 21 do 35 let.