Vojtěch Šmajer

Vojtěch Šmajer pochází z Brna, studoval ekonomiku a nyní studuje dálkově práva. Dlouhodobě působí v oblasti financí, aktuálně v bankovnictví. Předchozí zkušenost má z finančního poradenství a spotřebitelských úvěrů. Dlouhodobě se zabývá udržením a rozvojem křesťanských hodnot ve finančním byznysu a rád nastoluje provokativní dotazy a témata a za korunu (případně za euro) vám koleno milerád navrtá.

Martin Hájíček

Martin Hájíček se narodil roku 1985 v Bratislavě, po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži absolvoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiu se dlouhodobě podílel na aktivitách Vysokoškolského katolického hnutí a Sekce pro mládež ČBK. V současné době působí jako nemocniční právník, právní analytik na Ministerstvu zemědělství a jako lektor vzdělávacích kurzů. Zajímá se o právo, etiku, problematiku partnerských vztahů, pastoraci a osobnostní růst.

P. Josef Stuchlý

Josef Stuchlý se narodil v Ostravě, kde také vystudoval VŠB, obor strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na Svatém Hostýně a v Kolíně. Následně studoval filosofii v polském Krakově. Do roku pak 1997 působil v Olomouci, kde mimo jiné dohlížel na stavební úpravy budov nové komunity a Centra Aletti. Po studiích teologie v Dublinu a Londýně přijal 6. dubna 2002 z rukou otce arcibiskupa Jana kněžské svěcení. V následujících letech absolvoval studium psychologie v Bostonu. Po návratu do České republiky se stal představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně a v současné době pokračuje v postgraduálním studiu psychologie. Od 3. února 2013 je představeným České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Převzato (a upraveno) z: https://www.jesuit.cz/clen.php?id=22

P. Mirek Herold SJ

Narodil se v Praze, kde také absolvoval Arcibiskupské gymnázium a následně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Po dvouletém noviciátu v Kolíně přešel do Bratislavy. Na Slovensku absolvoval studia filosofie (1998-2000). Tzv. magisterku, tedy období praktické činnosti a zapojení se do života fungující řeholní komunity, strávil v Praze u kostela sv. Ignáce. Následovala teologická studia na Papežské Řehořově univerzitě v Římě (Pontificia Universita Gregoriana), završená bakalářským titulem. Ve třetím ročníku teologie byl vysvěcen na jáhna. Následující akademický rok (2005/2006) prožil na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde obdržel titul magistra teologie. Během tohoto období byl 25. března 2006 vysvěcen pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem na kněze. Po vysvěcení se stal kaplanem akademické farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde do té doby působil jako jáhen. Následovala studia dějin umění a církevních dějin opět v Římě. Od 1. března 2010 pak působil v Brně při jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde zastával funkci brněnského studentského kaplana. Nyní je opět studentským kaplanem v Olomouci.

Převzato (a upraveno) z: https://www.jesuit.cz/clen.php?id=16

Novokněží z Moravy

K naší velké radosti přijala pozvání mezi nás i skupina novokněží z moravských diecézí, kteří momentálně působí jako kaplani ve větších farnostech či duchovních centrech.

Kdo někdy slyšel historky ze semináře, tomu je jasné, že na jejich besedě nuda rozhodně nebude. Otcové budou mluvit například o své cestě ke kněžství, o rozlišování Božího povolání, pozici rodičů k povolání dítěte,.. Budou otevření i našim otázkám a během svojí přítomnosti (od pátku večer do soboty odpoledne) jsou taktéž připraveni ke zpovědní službě a duchovním rozhovorům.

Přijedou za námi:

  • P. Pavel Marek - kaplan ve farnosti Kravaře
  • P. Jakub Vavrečka - kaplan ve farnosti Kopřivnice
  • a další :-)

Jitka Krausová

Jitka Krausová je vystudovaný lékař, psychiatr, má letité zkušenosti ze zdravotnictví, kde působila na psychiatrii, ale teď již radu let pracuje v poradenství. V současnosti vede Pastorálně-terapeutickou poradnu při arcibiskupství olomouckém, kde sama pracuje jako pastorální terapeut. Žije jako zasvěcená panna olomoucké diecéze, což znamená, že žije způsobem zasvěceného života, neboť složila posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byla od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěcena Bohu, mysticky se zasnoubila Kristu a oddala se službě církve.

Robert Bergman

P. Robert Bergman je od roku 2006 římskokatolickým knězem plzeňské diecéze, můžete ho znát také z prostředí Katolické charismatické obnovy, z táborů Jump nebo Enter camp. Během svého kněžského působení byl postupně poslán do několika farností, v současnosti je ustanoven jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni, kde učí religionistiku a křesťanskou etiku. Současně je výpomocným duchovním u katedrální farnosti.

Jeho zálibami jsou teologie, spiritualita, psaní ikon, psychologie, počítače, motorky, skákání s padákem. Vede víkendové duchovní obnovy pro mládež i týdenní exercicie, vedl také exercicie na moři.

Je autorem dvou nedávných českých katolických bestsellerů: Životní cesta hříšníkova a Čtyři boje. Jednoduchým poznávacím znamením pro to, ve které zpovědnici otec Robert zpovídá, je nejdelší fronta kajícníků ;-)

Převzato (a upraveno) z: https://www.robertbergman.cz/

Jan Zajíček

Jan Zajíček je dlouholetý pracovník v rodinných konzultacích a mediátor, pracuje jako vedoucí občanského sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě, které úzce spolupracuje s Diecézním centrem pro rodinu. Posláním tohoto sdružení je pomáhat při upevnění manželských, rodinných a mezilidských vztahů a podporovat je na základě křesťanských hodnot. Centrum se věnuje i rodinám s handicapovanými dětmi. Pan Zajíček je zapojen do mnoha aktivit a programů, které Centrum nabízí, z nichž můžeme jmenovat alespoň některé: škola partnerství, manželská setkání, manželské a rodinné poradenství.

Pana Zajíčka můžete znát také z měsíčníku TV Noe „Na pořadu rodina“, kde ho pravidelně můžeme vídat s manželkou Ivou, jak hovoří s manželskými páry na témata rodinného života prožívaného ve víře.

Patrick Diviš

Patrick Diviš se narodil v roce 1973. Jeho novinářská kariéra začínala v první polovině devadesátých let v redakci deníku Rovnost. Do roku 2000 pak vystřídal redakce Rádia Brno, (opět) Rovnosti a posléze Hospodářských novin. Od roku 2002 už působí jen v České televizi, kde začínal na pozici redaktora zpravodajství a vedoucího vydání. V roce 2010 se stal šéfdramaturgem Centra náboženské tvorby a od roku 2012 pak působí jako kreativní producent pro oblast náboženské tvorby.

Díky tomu se tak Patrick Diviš podílel například na přípravě dokumentů “Cyril a Metoděj – Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane” či “Misie. Až na kraj světa s jezuity”.

Na Absolventském Velehradě nám Patrick Diviš přiblíží například, jak se ve světě médií vyznat. Tedy jak pracovat s informacemi, které dostáváme z médií, jak a kde je správně čerpat,…

Lída a Petr Vasiľovi

Manželé Lída a Petr Vasiľovi se seznámili během vysokoškolských studií na Slovensku. Lída pochází od Znojma a Petr od Trebišova. Chodili spolu 2 roky, na které moc rádi vzpomínají, a v roce 2007 plni nadšení vstoupili do manželství. Pravé dobrodružství s otevřeným koncem začalo po svatbě. 

Nyní bydlí v Tavíkovicích u Znojma a vychovávají 3 děti. V rámci možností se věnují Mariankám.

Ve svém svědectví se s námi Lída a Petr podělí právě o jejich dobrodružství s názvem manželství.

Sobota | Přednášky

9:00 - 11:00
Křesťan a profese (Mgr. Patrick Diviš)
Křesťan a rodina (Jan Zajíček)
Křesťan a společnost (P. Josef Stuchlý, SJ)

Informace o celém programu přednášek a besed