Duchovní program

Celý letošní Absolventský Velehrad nás bude provázet úryvek z Matoušova evangelia "Dobrý strom dává dobré ovoce" (Mt 7, 17)
 
Nad těmito slovy z Matoušova evangelia se budeme zamýšlet po celou dobu setkání. Každý den společně prožijeme mši svatou, chybět nebudou ani tradiční ranní modlitby. Duchovní doprovod nám poskytnou kněží Jan Pacner, který je vojenským kaplanem Univerzity obrany v Brně a jezuita Jan Regner z pražské akademické farnosti. S oběma se můžete setkat také při svátosti smíření či duchovních rozhovorech. Kromě toho letos nabízíme také konzultace a poradenství s osobními a partnerskými problémy. Tato témata s vámi může probrat pastorální terapeutka při arcibiskupství v Olomouci MUDr. Jitka Krausová.
Pokud rádi chválíte Pána hudbou a zpěvem, neměl by vám uniknout sobotní večer chval. A vyvrcholením duchovního programu bude nedělní noční pouť, při níž budeme podrobně rozjímat motto tohoto setkání. 
Připravili jsme pro vás také tzv. Duchovní detox - Každý den se můžete nechat inspirovat životem svatých, zamyslet se nad sebou samým s modlitbou a činem.
Každý den společně prožijeme mši svatou, chybět nebudou ani tradiční ranní modlitby. 
Duchovní doprovod nám poskytnou kněží Jan Pacner, který je vojenským kaplanem Univerzity obrany v Brně a jezuita Jan Regner z pražské akademické farnosti. S oběma se můžete setkat také při svátosti smíření či duchovních rozhovorech. Kromě toho letos nabízíme také konzultace a poradenství s osobními a partnerskými problémy. Tato témata s vámi může probrat pastorální terapeutka při arcibiskupství v Olomouci MUDr. Jitka Krausová.
Pokud rádi chválíte Pána hudbou a zpěvem, neměl by vám uniknout sobotní večer chval. 
A vyvrcholením duchovního programu bude nedělní noční pouť, při níž budeme podrobně rozjímat motto tohoto setkání. 
 
Absolventský Velehrad nemusí být jen akce plná zajímavých přednášek a „setkání po letech“ s kamarády. Může se z něj stát o prostor pro duchovní zastavení, uzdravení nebo „nakopnutí.“ Speciálně pro tento účel jsme pro vás vytvořili Duchovní detox, umístěn strategicky v účastnických brožurkách, kde najdete zamyšlení na každý den konání AV.
 
 

Pátek

 • 20:00 - Zahájení AV17 mší svatou v kapli na Stojanově
 • 22:00-22:30 - Možnost tiché adorace
Sobota
 • 7:45 - Ranní modlitba v kapli na Stojanově
 • 11:00 - Mše svatá v bazilice
 • 13:30-14:25 - Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů, poradna Jitky Krausové
 • 16:30-18:00 - Poradna Jitky Krausové
 • 19:00-20:00 - Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů, poradna Jitky Krausové
 • 20:00-21:30 - Modlitba chval v kapli na Stojanově, dle zájmu následuje do 22:00 tichá adorace
Neděle
 • 8:15 - Ranní chvály v kapli na Stojanově
 • 8:45-9:25 - Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů
 • 11:30 - Mše svatá v bazilice
 • 13:30-14:25 - Možnost svátosti smíření a duchovních rozhovorů
 • 20:00-22:00 - Noční pouť zakončená adorací a požehnáním v kapli

Pondělí

 • 8:00 - Ranní modlitba v kapli na Stojanově
 • 10:00 - Závěrečná mše svatá v bazilice
 • 12:00 - Vesel se, nebes Královno před bazilikou na prostranství u kříže