Absolventský Velehrad

  • setkání mladých věřících
  • rozšíření a obohacení tradice Studentských Velehradů
  • společenství a sdílení duchovních hodnot
  • setkání s přáteli a poznávání nových
  • inspirace a povzbuzení prostřednictvím přednášek a diskuzí
  • sdílení zkušeností  z profesního života mladého křesťana
  • dialog o odpovědnosti za naše okolí
  • prostor k poznání absolventských aktivit v různých městech